ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน