ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า "คุ้มค่า" เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อชุมชนแบบครบวงจร
  รายละเอียด :

 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📢📢
บริษัท เอสซีจี จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะ เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการขยะ โดยได้จัดทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า "คุ้มค่า" มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการธนาคารขยะเพื่อชุมชนแบบครบวงจร
***สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ''คุ้มค่า'' ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-2486888

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน