ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียด :

 ประกาศจุฬาราชมนตรี  เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา  การบรรยายศาสนธรรม  และการจัดงานการกุศล  (ฉบับที่ 8/2563)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน