ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครผู้ป่วยพารากินสันที่มีอาการเดินติดตััว ก้าวไม่ออก ที่มีความต้องการรับมอบไม้ท้าวเลเซอรื
  รายละเอียด :

 รับสมัครผู้ป่วยพารากินสันที่มีอาการเดินติดตััว  ก้าวไม่ออก  ที่มีความต้องการรับมอบไม้ท้าวเลเซอรื

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน