ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เรื่องการรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   ประจำปี  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน