ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุยบุรี จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา
  รายละเอียด :

 📣📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📢📢
ด้วยเทศบาลตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุยบุรี จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้
1. ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา #พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ
5. พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
8. คนงาน จำนวน 5 อัตรา
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุยบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 681717 ในวันเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน