สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด
ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 0-3269-5337 โทรสาร 032 - 695180

E-mail: saraban@bankrutcity.go.th
Web Site : WWW.BANKRUTCITY.GO.TH

 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร