สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรม : พระพุทธกิติสิริชัย วัดทางสาย ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด :
    

 วัดทางสายตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย  ริมทะเลบ้านกรูด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญซึ่งมีปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุคู่เมืองอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างแพร่หลาย  โดยวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศที่มีความงดงามอลังการ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธกิติสิริชัย พระพุทธรูปขนาดใหญ่  ซึ่งหันพระพักตร์ออกสู่ทะเล  ประทับเป็นมิ่งขวัญของชาวประจวบคีรีขันธ์

 

            พระพุทธกิติสิริชัยนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง  มีพระพักตร์ที่เปี่ยมเมตตา และมีริ้วจีวรสวยงามแบบศิลปะคันธารราษฎร์  เป็นพระพุทธรูปปางแรกในโลก ถือกำเนิดตามคติการสร้างพระพุทธรูปขึ้นบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  องค์พระนั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัว  มีพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประดับไว้บนผ้าทิพย์ องค์พระมีหน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธ์ทั้ง 5  มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา  เปรียบได้กับนวโลกุตตรธรรม 9 คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 มีฐานกว้างโดยรอบ 16  วา  ซึ่งเปรียบได้กับโสฬสญาณคือ  ญาณ 16 มีศาลาพัก 3  หลัง เปรียบได้คือ ศีล  สมาธิ  ปัญญา  และมีทางเดินขึ้น 2 ข้างซึ่งเปรียบกับสมถะและวิปัสสนา

 

            ประวัติการสร้างพระพุทธกิติสิริชัยนั้นกล่าวว่า มาจากจิตศรัทธาของประชาชนที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพ่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย  ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  เมื่อปี พ.ศ.2535  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และพระผลที่หลังองค์พระ  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2539  บริเวณโดยรอบยังมีซุ้มรูปหล่อพระอริยาสงฆ์อันเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชน  อีกทั้งยังมีศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ไว้ภายในวัดเป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไปอีกด้วย

 

            กล่าวกันว่าเทือกเขาธงชัยนั้นมีลักษณะที่ดี ตามความเชื่อของภูมิโหราศาสตร์แบบจีน  นั่นคือมีลักษณะเป็นหัวมังกร  โดยมีลำตัวคือชายหาดบ้านกรูดที่ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง  คือหาดแม่รำพึงที่อำเภอบางสะพานอีกทั้งยอดเขาธงชัยเปรียบลักษณะคล้ายกับหลังเต่าที่ยื่นออกมาในทะเล  โดยตำราจีนถือว่ามังกรและเต่านั้นคือสัตว์ประเสริฐเป็นมงคล  ดังนั้นผู้รู้หลายท่านจึงลงความเห็นว่าที่นี่เหมาะสม ที่จะสร้างปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คือ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัยเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประเทศชาติ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้สักการะสืบไป

 

ความเชื่อ และวิธีการบูชา

 

            มีความเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย บนยอดเขาธงชัย ซึ่งชัยภูมิแห่งพลังอันเป็นมงคลสูงสุดแล้ว จะได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า  นำพาให้มีแต่ความเป็นสิริมงคลอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

เทศกาล งานประเพณี

 

            งานสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บนพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จัดเป็นประจำในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปี  โดยจะเปิดให้เข้าสักการะบูชาเพียงแค่ปีละ 3 วันเท่านั้น

 

สถานที่ตั้ง

 

            ริมทะเลบ้านกรูด  ต.ธงชัย  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562    อ่าน 674 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**