กิจกรรม : ประมวลภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายละเอียด :
    

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกรูด นางอนงนาฎ แดงระยับ และ นางลาวัลย์ พงษา ซึ่งปฏิบัติงานเป็นอาสาให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล ( Care Plan ) โดยอาสาสมัครทั้ง 2 มีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล ในเดือนธันวาคม อาสาสมัครละ 3 ราย และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2564    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**