กิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ( สัปดาห์ที่ 6 )
รายละเอียด :
    
🌸ข่าวประชาสัมพันธ์
🌸เทศบาลตำบลบ้านกรูด
🌸โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า #สัปดาห์ที่ 6
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
☘️ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านกรูด นำโดย นางอารมย์ ศรีในบ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมฯ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2565 (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5) สัปดาห์ที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก
😀กิจกรรมนันทนาการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน โดย จ.ส.อ.บุญญพงศ์ ทรัพยอุปการ จพง.งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
😀 นางสาวศิริพร ฉายทั่ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อทันตสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุ
😀 นางจุฬาลักษณ์ วาณิชยานันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหลักการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย)
😀 กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง โดย นางวีระดา หินศรี
🌺ภายใต้การนำของนายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ได้มอบหมายให้ น.ส.จิดาภา สมวงษ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางจารุวรรณ สุวรรธนะกุล ผช.งานสวัสดิการฯ ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**