กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางสะพานของ อปท.


รายละเอียด :
    
#ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางสะพานของอปท.ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570
🏡วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางสะพาน โดยมี นายณฐพล ภูมิรินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นกรรมการประสานแผนฯ ทุก อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด ชั้น 3
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**