กิจกรรม : ประชุมมอบนโยบายวันแรกในการทำงานของปี 2565 4.1.65
รายละเอียด :
    
💗 วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด พร้อมด้วย คณะบริหาร นายพชรดนัย วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายวันแรกในการทำงานของปี 2565 เตรียมความพร้อมในการจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบ้านกรูด และการเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ​ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลูกจ้างประจำ​ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และการประชุมแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 : สำนักปลัด กองคลัง
รอบที่ 2 : กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองช่าง และกองการประปา

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกรูด ชั้น 2 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**