กิจกรรม : อบรมชี้แจงให้ความรู้แก่คณะกก.ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รปภ.ประจำหน่วยเลือกตั้ง
รายละเอียด :
    
🎯 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมด้วย นายณฐพล ภูมิรินทร์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด จัดการอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ บุญศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกกต. และคณะ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกรูด ชั้น 2
🙏

และระหว่างการอบรมฯ ครั้งนี้ นายสัญญา แก้วอนันต์ ผอ.การเลือกตั้ง ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวอรุณศรี สุดทวี หน.กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมด้วย 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**