กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) : โครงการวัดสีเขียวรายละเอียด :
    
🔆 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ได้มอบหมาย นางสาวนันฑิยา ชาติประทีป นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการวัดสีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินฯ
🔆

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 : ผลสรุปว่า #วัดดอนยาง ได้รับการประเมิน ระดับดีเยี่ยม และ #วัดธงชัยธรรมจักร ได้รับการประเมินระดับ ดีมาก 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**