กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอุษณี ภู่งาม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ โดยมี นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด พร้อมด้วย นายพชรดนัย วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกรูด (ชั้น 3)

***การประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564    อ่าน 10 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**