กิจกรรม : 21.9.64 อบรมออนไลน์/สื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์
รายละเอียด :
    
🦋 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
🦋 วันที่ 18-19 กันยายน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา กองคลัง และกองการประปา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีการปิดบัญชีสถานศึกษารูปแบบใหม่ (Excel) ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meeting กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
🦋

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านกรูด ผลิตสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ หน่วย : การคมนาคม https://youtu.be/ZeXL6kMVVC4 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**